Velkommen til Psykiatrisk Speciallægeklinik ved speciallæge i psykiatri Edilene Ferreira

Psykiatrisk Speciallægeklinik ved Edilene Ferreira Stationsparken 24, 2 sal tv, 2600 Glostrup

0c7132b012504aacc8f1c9c602c1c8

Klinikken har som opgave udredning af patientens psykiatriske diagnoser og fremlæggelse af behandlingsmuligheder.

Glostrup Klinik er en speciallægepraksis i psykiatri, der har overenskomst med den danske sygesikring.

Som patient i gruppe 1 skal du have en henvisning fra din praktiserende læge for at få en tid.
.
Klinikken behandler psykiatriske sygdomme inklusive ADHD, depression, angstsygdomme og bipolare sygdomme. Der er fokus på medicinsk behandling samt støttende samtaler.

Der tilbydes psykoterapi i meget begrænset omfang, hvis der er behov for et psykoterapiforløb vil du kunne henvises til en psykolog eller behandlingspakke i hospitales regi.

Behandlingsforløbet: Der afsættes 40 minutter til den første samtale og 30 minutter til anden samtale. Samtalen vil danne baggrund for udformning af det videre behandlingsforløb, der kan have karakter af behov for yderligere udredning, drøftelse om medicinsk behandling, støttende samtaler, psykoedukation , videre henvisning eller tilbage til sin egenlæge.

De efterfølgende samtaler vil typisk have en varighed på 20 - 30 minutter.

picture here
Forside
picture here
Prtivatlivspolitik
picture here
Indbakke E-mail